berTERIMAkasih …

Guyon sek ben ndak mrengut..

Mbah Sastro nulis layang kanggo anake, Bejo, sing lagi ditahan
merga dikira teroris, isi layange:
“Jo, bapak wis tuwa tur ringkih, isih ngono sedih mikirne awakmu..
Saiki wis mangsa tandur telo, le. Kowe apa isih suwe ditahan? Njur
iki sapa sing arep ngrewangi bapak macul?”
Kacek seminggu Bejo mbales layange bapakne, anggone ngirim
layang dititipake sipir penjara,
“Pak, aku njaluk tulung tenan yo, kebon’e aja dipaculi dhisik, soale
aku mendhem bedhil karo granat ning kebon kono kuwi, Pak. Tenan
ya pak, aja dipaculi disik..”
Ora ngertiya, layang saka Bejo mau disensor dhisik karo petugas
penjara.
Seminggu bar kuwi mbah Sastro kirim layang maneh:
“Jo, sak bar-e aku nampa layangmu, sak peleton Densus anti teror
maculi kebon-e bapak.. Jarene nggoleki bedhil karo granat sing
mbok pendhem. Nyatane ora ana.. Trus aku kudu piye iki, Jo?”.
Bejo genti bales kirim layang maneh:
“Pak, saiki langsung ditanduri telo ae Pak.. Kan wis dipaculke karo
bapak-bapak Densus. Aja lali ngaturke matur nuwun marang bapak-
bapak Densus ya Pak, muga-muga entuk piwales saka Gusti Allah..”
(Anak yang berbakti) 😅😅

“my life my adventure”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s